Zorgvuldig scheiden bespaart kosten.

De kosten

Inzake de kosten zijn er een aantal mogelijkheden:   

-  Op basis van een vooraf vastgesteld tarief

-  Op basis van een uurtarief

-  Indien uw inkomen en vermogen "beperkter" is kunt u in aanmerking komen  voor toevoeging.

 

Indien uw inkomen en vermogen "beperkt" is, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging. Dit houdt in dat u niet alle bestede uren hoeft te betalen, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan €55,- of €109,- voor het gehele traject. (per persoon)

Het kan ook voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor toevoeging en de ander niet. In dat geval wordt de helft van het uurtarief gerekend naast de eigen eenmalige eigen bijdrage.

John Bezema is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en  zal in alle gevallen waarin aannemelijk is dat een van beiden of beiden  in aanmerking komt voor de toevoeging deze aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien een (scheidings)convenant of vaststellingsovereenkomst moet worden bekrachtigd door de Rechtbank, moeten er griffiekosten betaald worden plus de kosten van een  externe advocaat. De kosten voor deze advocaat in geval van een toevoeging hoeft u niet te betalen. De eigen bijdrage voor de griffiekosten zijn €41,50 per persoon.

Of u daarvoor in aanmerking komt onderzoek ik graag met u. Informatie is hierover is ook te vinden op de website http://www.rvr.org

Inkomensnormen  (per persoon per jaar) en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018
t/m
€ 19.800
€ 19.801 t/m
€ 27.900
Boven
de
€ 27.900
t/m
€ 27.500
€ 27.501 t/m
€ 39.400
Boven
de
€ 39.400
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Bijvoorbeeld: Als een van beiden minder dan €39.400,- per jaar verdient terwijl er een minderjarige kind is dan kom hij/zij op grond van het inkomen in aanmerking voor toevoeging. Indien de andere partner evenveel of minder dan komen beiden in aanmerking voor toevoeging. Verdient de andere partner meer dan geldt voor die partner 50% van het uurtarief.

Bron: rvr.org

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen

Hoogte heffingvrij vermogen in 2019

In 2019 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.846,- per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag,  € 15.423,-.

Een voorbeeld: 

Uw heffingvrij vermogen bedraagt € 30.846,-. De helft hiervan is € 15.423,-. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 20.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingvrij vermogen. U moet dan de mediator zelf betalen.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.

 

Call Now Button