index alimentatie 2018

Zorgvuldig scheiden  vraagt aandacht voor indexering.

Onderstaand treft u informatie over de wettelijke indexering.

indexering 2018

De indexering voor 2018 betreft 1,5%.

Enkele voorbeelden in verband met de verhoging per 1 januari 2018

De alimentatie is in 2017 door de rechter of door partijen bij overeenkomst bepaald op € 250,– per maand. Dit bedrag wordt dus met ingang van 1 januari 2018 € 250,– + 1,5% = € 253,75 per maand.

Als de alimentatie in 2014 is vastgesteld op € 300,– per maand, is dit bedrag per 1 januari 2015 met een indexeringspercentage van 0,8 verhoogd tot 302,40. Per 1 januari 2016 kwam daar 1,3% bij en werd het bedrag € 306,33. Per 1 januari 2017 kwam dit bedrag, verhoogd met het indexeringspercentage van 2,1, uit op € 312,76. Met ingang van 1 januari 2018 komt daar 1,5% bij en wordt het bedrag € 317,45.

Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2017, nr. 2141865, tot vastste

Zoals u wellicht bekend wordt jaarlijks de alimentatie geïndexeerd. Hieronder treft u de indexering van de afgelopen jaren:

2007: 1,8

2008: 2,2

2009: 3,9

2010: 2,3

2011: 0,9

2012: 1,3

2013: 1,7

2014: 0,9

2015: 0,8

2016: 1,3

2017: 2,1

2018: 1,5

Deze percentages gelden voor de alimentaties die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het percentage is vastgesteld, bestonden, zijn vastgesteld of gewijzigd. Onder ‘vaststellen of wijzigen’ vallen ook de wijzigingen die door voorafgaande indexering(en) tot stand zijn gekomen.

TERUG NAAR PAGINA PARTNERALIMENTATIE

 

Mediatorsfederatie zorgvuldigscheiden Doetinchem