index alimentatie 2019

Zorgvuldig scheiden  vraagt aandacht voor indexering 2019.

Jaarlijkse verhoging  van alimentatie, de indexering.

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

De indexering voor 2019 betreft 2 %.

De formele tekst beschikking kunt u lezen door te klikken op de link:Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 oktober 2018

Middels de onderstaande link kunt u automatisch berekenen wat het nieuwe bedrag alimentatie wordt. Ook kun u berekenen wat het bedrag zou moeten zijn als bij u bijvoorbeeld de alimentatie gestart is in 2015. Het betreft een rekentool van het LBIO,  rekentool indexering alimentatie.

Hieronder treft u de indexeringscijfers van de afgelopen jaren:

2007: 1,8 %

2008: 2,2%

2009: 3,9 %

2010: 2,3 %

2011: 0,9 %

2012: 1,3 %

2013: 1,7 %

2014: 0,9 %

2015: 0,8 %

2016: 1,3 %

2017: 2,1 %

2018: 1,5 %

Deze percentages gelden voor de alimentaties die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het percentage is vastgesteld, bestonden, zijn vastgesteld of gewijzigd. Onder ‘vaststellen of wijzigen’ vallen ook de wijzigingen die door voorafgaande indexering(en) tot stand zijn gekomen.

TERUG NAAR PAGINA PARTNERALIMENTATIE

 

Call Now Button