Zorgvuldig scheiden vraagt aandacht voor de kinderen.

Het ouderschapsplan

Het is wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen na scheiding. De wettelijke verplichting zou echter in mijn optiek niet de aanleiding moeten zijn. Het belang van de kinderen is de aanleiding. Met u als ouders zal er middels diverse vragen toegewerkt worden naar een ouderschapsplan. Een plan waarin niet alleen wordt afgesproken wie wanneer voor de kinderen zorgt. Maar ook bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met de feestdagen, op welke wijze worden de beide ouders betrokken bij de school, hoe wordt omgegaan met veranderingen, … De wensen van de kinderen zijn hierbij relevant. Hoe zien zij zelf de zorgverdeling voor ogen, welke zorgen en vragen zijn er?

 

Worden de kinderen gehoord?

Veelal worden de kinderen niet fysiek gezien door de mediator tijdens het mediationproces. Dat wil niet zeggen dat er geen oog is voor de kinderen. De focus is op of de ouders het eens kunnen worden hoe men de zorg wil verdelen en wat men belangrijk vindt in de nieuwe situatie voor de kinderen en voor henzelf. De behoefte van de kinderen is daarbij van centraal belang.

Soms is het wel gewenst om de kinderen te zien, dat is altijd mogelijk. Ook wordt er, indien daar aanleiding toe is, gewerkt met diverse deskundigen zoals een orthopedagoog of zo gewenst met de reeds bestaande hulpverlening.

Kinderen van 12 jaar en ouder wordt altijd gevraagd een "kindverklaring" te tekenen waarin zij kenbaar kunnen maken of zij het eens zijn met het ouderschapsplan.(vereiste rechtbank) In geval van samenleving gelden er soms andere regels.

De kinderen hoeven niet zelf naar de rechtbank.

Onderwerpen ouderschapsplan

Welke kinderalimentatie wordt overeen gekomen?

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studiebetalen, totdat het kind 21 jaar wordt. De ouder die de kinderen niet grotendeels  verzorgt betaalt meestal alimentatie voor de kinderen aan de verzorgende ouder. Is uw kind 18, 19 of 20 jaar en heeft het zelf genoeg geld om van te leven? Dan kunt u met uw kind overleggen om de alimentatie te stoppen. Bovenstaande tekst komt wellicht wat dwingend over u moet… Veel afspraken in een echtscheidingsconvenant kunt u zelf bepalen. De verplichting om voor de kinderen (financieel) te zorgen is echter geen vrijblijvende aangelegenheid. Veelal wordt de kinderalimentatie vastgesteld met behulp van de Tremanormen. In de berekening wordt enerzijds rekening gehouden met de behoefte van de kinderen en anderzijds met de draagkracht van de ouders. Bij de behoeftebepaling weegt mee wat het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk/de relatie was. Bij de draagkrachtbepaling wordt rekening gehouden met het inkomen en wat de alimentatieplichtige ook zelf nodig heeft om te kunnen leven.

Tremanormen

Uitgebreide informatie over de hoe de Tremanormen werken kunt u lezen op: TREMANORMEN

Ook de overheid informeert over kinderalimentatie: INFORMATIE RIJKSOVERHEID

 

Call Now Button