Kinderen 

Zorgvuldig scheiden vraagt aandacht voor de kinderen.

Hieronder treft u een aantal vragen waar u aan kunt denken bij het opstellen van een ouderschapsplan.

De thuisbasis

□ Waar gaat het kind wonen?

□  Hoe verdelen jullie de tijd (zorgregeling)?

□ Mag er in overleg van de regeling worden afgeweken?

□  Waar wonen de huisdieren?

Huisregels

□  Wat gebeurt in gezamenlijk overleg?

□  Op welke wijze informeren jullie elkaar, waarover en hoe vaak?

□  Waarvoor heb je de toestemming van de ander nodig?

□  Hoe los je het op als jullie het oneens zijn?

□  Plannen jullie geregeld een overleg?

□  Gaan jullie het ouderschapsplan tussendoor evalueren of aanpassen?

School

□ Hoe beslissen jullie naar welke school jullie kind gaat?

□ Wie beslist aan welke schoolactiviteiten jullie kind meedoet?

□  Wat spreken jullie af over het uitwisselen van schoolinformatie?

□ Wat spreken jullie af over huiswerk(begeleiding)?

□  Wie gaat er naar de ouderavonden?

□  Wat spreken jullie af over de keuze voor een vervolgopleiding?

Vrijetijdsbesteding

□  Waar gaat het kind naar de sportclub of andere buitenschoolse activiteiten?

□  Wie zorgt er voor sportkleding of benodigdheden voor andere activiteiten?

□ Wat doen jullie als je kind wil stoppen met een activiteit?

□ Wat doen jullie als je kind met een nieuwe activiteit wil beginnen?

Medische zorg

□  Wat spreken jullie af over bijzondere en belangrijke besluiten, zoals operaties?

□  Wie neemt kleine besluiten, zoals over tandarts- en huisartsbezoek en inentingen?

□  Wat spreken jullie af over de toediening van eventuele medicijnen?

Bijzondere dagen

□  Hoe ga je om met verjaardagen (van het kind, ouders en familie)?

□ Wat spreek je af over feestdagen en vakanties?

□ Hoe ga je om met bijzondere vakanties, bijvoorbeeld schoolkampen of vakanties met een andere familie?

Geldzaken

□  Hoe regelen jullie de verdeling van de dagelijkse kosten?

□  Wat spreken jullie af over kinderalimentatie?

□  Wie betaalt de school- en studiekosten?

□  Wie betaalt de kosten van vrijetijdsbesteding?

□ Wat spreken jullie af over zakgeld/kleedgeld?

□  Hoe gaan jullie om met kosten van cadeaus?

□  Wat spreken jullie af over onvoorziene kosten?

□  Wie regelt/betaalt de ziektekosten?

Overige zaken

□  Hoe brengen jullie het kind van het ene naar het andere adres?

□  Wie brengt/haalt de spullen van het kind?

□  Kan jullie kind contact opnemen met de ouder bij wie het kind op dat moment niet is?

□  Hoe verloopt het contact met opa’s en oma’s, ooms en tantes en neefjes en nichtjes?

□  Moeten de testamenten worden aangepast?

□  Hoe ga je om met verschillen in opvoedingsstijlen?

□ Hoe wensen jullie om te gaan met de introductie en de rol van een nieuwe partner van vader/moeder?

□  Wat doe je bij (wens tot) verhuizing?

□  Wie koopt kleding voor jullie kind?

□  Wat spreken jullie af als je kind een tatoeage of piercing wil?

□  Wie vraagt een identiteitskaart, paspoort of visum aan?

Etc.

Klik hier om terug te gaan naar de algemene pagina over kinderen en het ouderschapsplan.

Call Now Button