Alimentatie

Zorgvuldig scheiden vraagt aandacht voor partneralimentatie.

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Tijdens de gesprekken wordt u geïnformeerd over het juridische kader. Middels de gesprekken wordt gestreefd naar een voor beiden acceptabele uitkomst.

Hoogte partneralimentatie

U  kunt samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. In Nederland kennen we de zogenaamde Tremanormen die richtinggevend zijn. De Tremanorm is voornamelijk een rekenkundige invalshoek.

De behoefte verschilt sterk per persoon. Als er geen kinderen in beeld zijn en/of een ieder in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien is dat een andere situatie dan dat de een werkt en de ander niet of nauwelijks werkt of kan werken.

Tevens zijn naast het bedrag ook de variabelen zeer belangrijk. Indien het inkomen van de alimentatiegerechtigde meer wordt dan x, dan wordt de partneralimentatie met y verlaagt etc. Uitgebreide informatie over de Tremanormen kunt u vinden op: TREMANORMEN

De wettekst inzake alimentatie betreft: WETTEKST ALIMENTATIE

Duur partneralimentatie Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen: -   maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen; -   maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar; -  net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Wijziging situatie ex-partner Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner: -   zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven -   met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen; -    overlijdt.

Uitkering en alimentatie Indien u een beroep moet doen op een uitkering bij de gemeente, een bijstandsuitkering,  dan zal de gemeente altijd onderzoeken of uw ex partner bijdraagt aan uw inkomen zoals dat verwacht mag worden. De onderling gemaakte afspraken zijn dan niet meer leidend. VERHAAL

Jaarlijkse verhoging (indexering) De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De index voor 2020 betreft 2,5 % https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58409.html

Call Now Button