Pensioen

Pensioen

Zorgvuldig scheiden vraagt aandacht voor pensioen.

Pensioenverevening Bij een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of een beëindiging van geregistreerd partnerschap moeten (ex-)partners allerlei zaken regelen. Hierbij kunt u denken aan vragen als wie mag in het huis blijven wonen en wie gaat er voor de kinderen zorgen enzovoort. Echter: er moeten ook zaken geregeld worden die u pas later in uw leven zult gaan merken. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van het door een of beide partners opgebouwde ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen is wellicht niet een van de meest actuele onderwerpen nu u voornemens bent te gaan scheiden maar vaak wel een van grootste waarde bestanddelen.

Ook de wijze waarop het (bijzonder) nabestaandenpensioen in stand blijft is belangrijk. Ook, of juist ook, als er minderjarige kinderen betrokken zijn.

AOW AOW-pensioenen vallen ook niet onder de wet. Die worden immers aan iedereen die 67+ jaar wordt individueel uitbetaald. Zolang u getrouwd of ongetrouwd samenwoont, krijgen u en uw echtgenoot of partner het AOW-pensioen voor gehuwden. Zodra u niet meer samenwoont (omdat u of uw echtgenoot of partner is weggegaan of uw echtgenoot of partner is overleden), krijgt u het AOW-pensioen voor alleenstaanden. Waar u pensioen hebt opgebouwd en de waarde van uw pensioen kunt u opvragen via: http://www.mijnpensioenoverzicht.nl Let wel dit overzicht geeft aan wat u totaal heeft opgebouwd  aan waarde voor zover bekend. Indien een deel van het pensioen buiten de huwelijkse periode/de partnerschapsperiode is opgebouwd hoeft u dit niet te delen.

Informatieblad ouderdomspensioen rijksoverheid 2018 

Welke pensioenen vallen precies onder de wet? Onder de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ vallen de volgende pensioenvormen: • huwelijksouderdomspensioen (ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse periode); • partnerschapsouderdomspensioen (ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de periode van geregistreerd partnerschap); • SAIP-pensioen (valt onder de ‘Samenloopregeling Indonesische Pensioenen’ en daardoor ook onder de wet); • militaire pensioenen; • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule (niet zijnde lijfrenteverzekeringen); • reserveringen in een vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zoals die gold tot 1januari 2007. VUT-regelingen, lijfrenten, invaliditeitspensioenen, pensioenen in geval van ongehuwd samenwonen en bepaalde tijdelijke pensioenen vallen niet onder de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. Een nabestaandenpensioen wordt niet volgens de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ verdeeld. Bij conversie wordt het echter wel betrokken. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dan omgezet in een deel van de eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Call Now Button