Wat kost een scheiding?

Inzake de kosten zijn er een aantal mogelijkheden:   

-  Een vooraf vastgesteld tarief.

-  Op basis van een uurtarief.

-  Indien uw inkomen en vermogen beperkt is kunt u in aanmerking komen voor     toevoeging. (ook wel bekend als pro deo)

Inkomen:

Als het zo is dat uw inkomen en vermogen "beperkt" is, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging.

Dit houdt in dat u niet alle bestede uren hoeft te betalen, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan €55,- of €109,- voor het gehele traject. (per persoon tarieven 2020)

Het kan ook voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor toevoeging en de ander niet. In dat geval wordt de helft van het uurtarief gerekend naast de eigen eenmalige eigen bijdrage.

Als het (scheidings)convenant of vaststellingsovereenkomst moet worden bekrachtigd door de Rechtbank, moeten er griffiekosten betaald worden. De eigen bijdrage voor de griffiekosten zijn €41,50 per persoon. Dit is in plaats van het reguliere bedrag voor de griffierechten ad €152,-per persoon.

Inkomensnormen (per persoon per jaar) en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2017
t/m
€ 19.800
€ 19.801 t/m
€ 27.900
Boven
de
€ 27.900
t/m
€ 27.500
€ 27.501 t/m
€ 39.400
Boven
de
€ 39.400
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Bron: rvr.org

Bijvoorbeeld: Als een van beiden minder dan €39.400,- per jaar verdient terwijl er een minderjarige kind is dan kom hij/zij op grond van het inkomen in aanmerking voor toevoeging. Indien de andere partner evenveel of minder dan komen beiden in aanmerking voor toevoeging. Verdient de andere partner meer dan geldt voor die partner 50% van het uurtarief.

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen

Hoogte heffingsvrij vermogen in 2020

Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermogen, dus € 15.423 per persoon.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.

Of u voor toevoeging in aanmerking komt onderzoek ik graag met u. Informatie is hierover is ook te vinden op de website

WEBSITE RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

 

Call Now Button