Hoeveel kost een scheiding?

Inzake de kosten zijn er een aantal mogelijkheden:

-  Op basis van een vooraf vastgesteld tarief.

-  Op basis van een uurtarief.

-  Indien uw inkomen en vermogen beperkt is kunt u in aanmerking komen voor toevoeging.

Indien uw inkomen en vermogen "beperkt" is, kunt u in aanmerking komen voor toevoeging. Dit houdt in dat u niet alle bestede uren hoeft te betalen, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan €54,- of €107,- voor het gehele traject. (per persoon)

Klik hier voor de DE DIENSTVERLENING

Het kan ook voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor toevoeging en de ander niet. In dat geval wordt de helft van het uurtarief gerekend naast de eigen eenmalige eigen bijdrage.

John Bezema is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en  zal in alle gevallen waarin aannemelijk is dat een van beiden of beiden  in aanmerking komt voor de toevoeging deze aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien een (scheidings)convenant of vaststellingsovereenkomst moet worden bekrachtigd door de Rechtbank, moeten er griffiekosten betaald worden plus de kosten van een  externe advocaat. De kosten voor deze advocaat in geval van een toevoeging hoeft u niet te betalen. De eigen bijdrage voor de griffiekosten zijn €40,50 per persoon. Dit is in plaats van het reguliere bedrag voor de griffierechten ad €148,50 per persoon.

Of u daarvoor in aanmerking komt onderzoek ik graag met u. Informatie is hierover is ook te vinden op de website http://www.rvr.org

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017 t/m € 19.400 € 19.401 t/m
€ 27.300
Boven de€ 27.300 t/m € 26.900 € 26.901 t/m
€ 38.600
Boven de€ 38.600
Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer € 54 € 107* Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging
€ 54 € 107* Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Bron: rvr.org

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen.

Hoogte heffingvrij vermogen in 2019

In 2019 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.360 (onder voorbehoud) per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.180,-.

Een voorbeeld:

Uw heffingvrij vermogen bedraagt € 30.360. De helft hiervan is €15.180,-. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 20.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingvrij vermogen. U moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.

Klik hier voor het contactformulier voor meer info inzake de kosten

Call Now Button